Rosný bod

Jeden z dôvodov,prečo zatepliť je posunutie rosného bodu. Obyčajne býva rosný bod v nezateplenej stene zhruba v strede múru. Rosný bod je bod,kedy je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami a ak sa ešte trochu ochladí, dochádza ku kondenzácii. Cez obvodové múry síce dochádza k výmene len 2% vzduchu, ale je to dlhodobo. Múr vlhne a je studený. Pokiaľ sa vo vnútri nevymieňa neustále vzduch napr. v rohoch miestností alebo za skriňami,dochádza k vzniku plesní. Aby sa voda kondenzovala na stene a mohla sa na nej uchytiť pleseň, musí mať 17°C a menej. Posunom rosného bodu až do izolantu zároveň cez zimu nepremŕzajú obvodové steny, sú chránené izolantom a to výrazne predlžuje životnosť budovy.