Pod pojmom obnova treba rozumieť komplexnú modernizáciu všetkých stavebných a konštrukčných prvkov stavby a použitie technologicky lepších a modernejších materiálov a systémov. Odstraňovanie systémových porúch je prvoradým cieľom takmer každej obnovy bytových domov. Až deväť z vyšpecifikovaných dvanástich systémových porúch sa odporúča riešiť okrem iného aj zateplením stavebnej konštrukcie. Zateplenie je spôsob ochrany budov aplikovaním zatepľovacieho systému s cieľom zabezpečiť požadované tepelno-technické vlastnosti objektu.

Zateplenie fasády však nerieši všetky systémové poruchy bytových domov a budov. Oveľa efektívnejšia je obnova bytových domov, ktorá zahŕňa aj sanáciu a zateplenie obvodových plášťov, strechy, pivničných priestorov, termostatické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu elektrických a plynových rozvodov, výmenu okien, obnovu balkónov a lodžií, revitalizáciu spoločných priestorov, vchodových dverí, výmenu výťahov a v neposlednom rade aj úpravu okolia bytovky.

Aké činnosti zahŕňa komplexná obnova budovy?

Predovšetkým je nutné vykonať stavebný prieskum, na základe ktorého vám odporučíme rozsah opráv a ich poradie. Samotná obnova budovy potom zahŕňa kompletné prevedenie sanačných opatrení obvodového plášťa, zateplenie, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu a zateplenie strešného plášťa, lodžií a balkónov a v neposlednom rade obnovu spoločných priestorov objektu, obnovu alebo výmenu výťahov, výmenu rozvodov SV, TÚV, TZB, elektroinštalácií a blezkozvodu.


Čo získate ak sa rozhodnete váš dom revitalizovať?

 • Úspora nákladov na energie a údržbu a opravy
 • Predĺženie životnosti budovy
 • Výrazne lepší vonkajší vzhľad budovy
 • Odstránenie porúch statického charakteru
 • Odstránenie zatekania
 • Odstránenie nežiaduceho stavu balkónov alebo lodžií
 • Ochranu obvodového plášťa
 • Zníženie prehrievania interiéru v lete
 • Ekologický prínos - šetríte životné prostredie
 • Odstránenie hygienických nedostatkov (plesne)
 • Zvýšite komfort vášho bývania

Komplexná obnova budov patrí medzi hlavné činnosti spoločnosti roso build s.r.o. Ako prebieha celý proces obnovy sa dozviete tu. Na základe našich dlhoročných skúseností štandartne zaisťujeme tieto činnosti:

 • Zateplenie fasády
 • Zateplenie striech
 • Zateplenie stropov v suteréne
 • Zateplenie stropu nad najvyšším podlažím
 • Obnova balkónov a lodžií
 • Obnova vstupných brán
 • Revitalizácia spoločných priestorov
 • Výmena okien a dverí
 • Omietky a maľovky
 • TZB a výťahy
 • Obklady, dlažby a podlahy

 

Content Image

Content Image

Content Image