Zateplenie (zatepľovanie) je spôsob ochrany budov aplikovaním zatepľovacieho systému s cieľom zabezpečiť požadované tepelno-technické vlastnosti objektu. Inými slovami, je to dodatočné vylepšenie tepelno-izolačných vlastností budov vďaka čomu podstatne znížime ich energetickú náročnosť. A práve táto otázka je v čase výrazného zvyšovania cien energie a palív veľmi aktuálna.


Prečo zatepliť?

Najpoužívanejším argumentom pri zatepľovaní je úspora na vykurovaní. Je to však len jedna z výhod zateplenia. Nemenej dôležitými sú predĺženie životnosti domu, výrazné zlepšenie vonkajšieho vzhľadu budovy, lepšia tepelná pohoda v interiéri a menšie prehrievanie cez obvodové steny a strechu. Zateplenie budov, bytových a rodinných domov sa uskutočňuje ako dôsledok potreby znížiť spotrebu energie na vykurovanie (a tým znížiť výdavky na energie), ako aj potreba zlepšiť fyzický stav budov a odstrániť nedostatky súvisiace s vekom budovy a zanedbaním údržby.

Najdôležitejšie výhody zateplenia


  • Úspora energie a financií
  • Predĺženie životnosti budovy
  • Výrazne lepší vonkajší vzhľad budovy
  • Tepelná pohoda v interiéri
  • Zníženie prehrievania interiéru v lete
  • Ekologický prínos - šetríte životné prostredie
  • Odstránenie hygienických nedostatkov (plesne)