Súčasný stav plochých striech je poznačený svojim vekom, nevhodnými technologickými postupmi, ako aj materiálmi používanýnmi pri realizácii striech v minulosti. Ploché strechy na bytových a panelových domovch si vo väčšine prípadoch vyžadujú nevyhnutne rekonštrukciu. Ak sa rozhodnete pre komplexnú obnovu domu, je práve tento čas vhodný na rekonštrukciu a zateplenie strechy.

Strešná konštrukcia tvorí horizontálny obal budovy. Tepelno-technické požiadavky na tepelný odpor strechy sú väčšie ako na obvodové steny, keďže vieme, že teplý vzduch vstúpa práve nahor. Pri nezateplenej strešnej konštrukcii dochádza k veľkým únikom tepla.

Zateplním strechy dosiahnete okrem energetickej úspory aj nižšia kondenzácia vodných pár a ochranu konštrukcie strechy pred výkyvmi teplôt.