Proces obnovy bytového domu

Celý proces obnovy bytového domu sa skladá z niekoľkých dôležitých častí a je náročný po organizačnej aj finančnej stránke. Obnova bytového domu si vyžaduje dôkladnú prípravu, aby s výsledkom a samotnou realizáciou boli majitelia domu spokojní. Zanedbanie dôkladnej prípravy môže vyvolať v budúcnosti nutnosť ďalších neočakávaných investícií zo strany vlastníkov bytového domu. My vám ponúkame naše skúsenosti a odborné poradenstvo a vieme celý proces obnovy zabezpečiť na veľmi profesionálnej úrovni.


Aké činnosti zahŕňa proces obnovy budovy?

 • Vaše rozhodnutie obnoviť dom
 • Stavebný prieskum
 • Financovanie obnovy
 • Projekt zateplenia a obnovy domu
 • Výber farebného riešenia
 • Inžinierska činnosť
 • Realizácia obnovy
 • Kolaudácia
 • Energetický certifikát

 

Financovanie zateplenia a obnovy bytových domov

Jedna z prvých a najnáročnejších otázok pri zateplení a obnove bytového domu je financovanie. Na základe naších dlhoročných skúseností vám vieme poradiť aké sú možnosti financovania a ktorý je pre vás najvýhodnejší.


Niektoré možnosti financovania obnovy a zateplenia bytového domu:

 • Dotácia na odstránenie systémových porúch bytového domu.
 • Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
 • Úvery z komerčných zdrojov.
 • Komerčný úver z banky s podporou programu Slovseff.
 • Vlastné finančné prostriedky.