Ďalšie činnosti, ktoré realizujeme

 • Revitalizácia spoločných priestorov
 • Výmena okien a dverí
 • Omietky a maľovky, potery
 • Obkladačské práce
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Vypracovanie tepelno-technického posudku
 • Finančné poradenstvo, inžiniering
 • Poradenstvo pri získaní financií na ŠFRB a iné komerčné úvery
 • Poradenstvo pri získavaní dotácií z EUROFONDOV
 • Bleskozvody - revízie
 • Elektroinštalácie
 • Zámočnícke práce
 • Klampiarske práce
 • Výmena zvislých a ležatých rozvodov
 • Vykurovacie sústavy
 • TZB a výťahy
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Vypracovanie tepelno-technického posudku
 • Termovízne meranie