Vstupné brány podobne ako pri balkónoch a lodžiách tvoria súčasť obvodového plášťa domu. Opotrebovanie a poškodenie je viditeľné viac ako na ostatných častiach budovy. Dochádza k chybám ako degradácia a odpadávanie častí betónu a omietky, korózii, poškodeniu zábradlí. Tieto poškodenia sú jednak neestetické a priamo viditeľné, kedže cez vstupné brány prechádzame denne a taktiež dochádza k tepelným stratám, nakoľko staré brány majú nevyhovujúce tepelno-izolačné vlastnosti. Pri komplexnej obnove budovy by mala byť rekonštrukcia vstupných brán samozrejmosťou.

Obnovené vstupné brány vám prinesú väčší komfort, odstránenie systémových porúch, ale aj bezpečnosť, nakoľko pri nových vstupných systémoch minimalizujete riziko vstupu cudzích osôb do spoločenských priestorov.


V rámci rekonštrukcií vstupných brán zabezpečujeme

 

  • Výmena vstupných dverí
  • Výmena dlažby (mrazuvzdorná, protišmyková)
  • Obklady
  • Pieskovo-cementový poter
  • Hydroizolácia
  • Vstupný systém (bezdotykový elektrický kľúč, čipové karty)
  • Schránky pre poštu a letáky
  • Výmena komunikátorov