Fasádne štúdio CAPAROL

Ponúkame Vám široké spektrum vysokokvalitných vnútorných i fasádnych farieb, lakov, lazúr, nátery podláh, betónu, zatepľovacie systémy s kompletným príslušenstvom, omietky a rovnako aj produkty chrániace vašu stavbu (penetračné, protiplesňové). Radi Vám poradíme s výberom farebných kombinácií a materiálov pre interiér aj exteriér a zabezpečíme prípravu a miešanie fasád a omietok.

Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy Capatect

Moderné tepelnoizolačné systémy Capatect optimalizujú fasády vzhľadom na tepelnú izoláciu a estetiku tak pri klasicky stavaných domoch, ako aj pri konštrukciách z prefabrikátov. V spojení s rozsiahlymi servisnými službami sa Capatect mohol rozvinúť do jedného z najpredávanejších systémov na európskom trhu.

Štyri rady výrobkov BASIC-LINE, TOP-LINE, MINERA-LINE a ECO-LINE pokrývajú všetky možné požiadavky z technického i osobného hľadiska. Všetky systémy zodpovedajú predpisom Európskej organizácie pre technické schvaľovanie (EOTA) ETAG 004 a pokynom pre udeľovanie európskeho technického schválenia ETA i zodpovedajúcim národným predpisom.

  • BASIC LINEvýhodné zateplenie
  • TOP LINEperfektné zateplenie
  • MINERA LINE - čisté minerálne zateplenie
  • ECO LINEprírodné zateplenie

 

Katalóg pre systémy Capatect

CAPAROL: Edícia Carbon

Caparol uviedol na trh nový rad materiálov pre fasády – Edícia Carbon. Ide o inovatívny rad, ktorého vlastnosti prekračujú bežné štandardy a zaisťujú pre užívateľov nové možnosti pri riešení fasády a istotu špičkového materiálu. Názov Edícia Carbon je odvodený podľa uhlíka /lat. carbo/, ktorý je použitý vo forme vlákien ako voľne rozptýlená výstuž. Ťahová pevnosť uhlíkového vlákna je 5600 N/mm2, čím dodáva materiálu podstatne vyššiu pevnosť, necitlivosť ku vzniku trhlín a odolnosť proti mechanickému poškodeniu. Aby bolo možné uhlíkové vlákna použiť, bolo treba vyvinúť aj úplne nové spojivo – čiastočky spojív totiž musia rozmerovo odpovedať veľmi jemným uhlíkovým vláknám. Tieto nové spojivá majú aj výrazne lepšie vlastnosti z hľadiska odolnosti proti poveternosti, priedušnosti pre vodné pary, a zaisťujú dlhodobo čistú fasádu. Významné sú aj nové možnosti vo farebných stvárneniach fasády. Bežné materiály na tepelnoizolačných systémoch sú limitované súčiniteľom odrazu svetla 25 – 30, podľa použitej omietky. Systém Carbon umožňuje pri dodržaní predpísanej skladby použitie výrazne tmavých odtieňov až do hodnoty 6.

  • Carbon Spachtel
  • CarboNit
  • CarboPor
  • CarboSol