Zateplenie rodinného domu

Vláda SR od roku 2016 poskytuje príspevok (dotáciu) na zateplenie rodinného domu. Úspora energie, predĺženie životnosti a zvýšenie komfortu bývania formou obnovy a zateplenia rodinného domu je jednou z najlepších investícií vôbec. 

Účel podpory

Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.

Dotácia pre rodinný dom
Dotácia rodinný dom

Výška dotácie

Výška príspevku na zateplenie rodinného domu môže dosiahnuť až 6.500 eur. Z čoho suma:

  • 5.000 eur bude podmienená kvalitou tepelnej izolácie strechy, obvodových stien, vonkajších dverí, okien a vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurovaný a nevykurovaný priestor;
  • 1.000 eur bude závisieť od množstva tepla potrebného na vykurovanie a
  • 500 eur by malo pripadnúť na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického certifikátu.

Ako získať príspevok na zateplenie rodinného domu?

Získanie dotácie je podmienené splnením skupiny administratívnych a kvalitatívnych kritérií. Naša spoločnosť disponuje všetkými potrebnými certifikátmi pre získanie príspevku. Ak ste sa rozhodli pre zateplenie Vášho rodinného domu s využitím štátneho príspevku, kontaktujte nás. Celý proces a podmienky získania dotácie vám ozrejmíme pri bezplatnej konzultácii.