Bytový dom Veľký Grob 111/A, 111/B

Pri obnove bol použitý zatepľovací systém WEBER – TERRANOVA.

Rozsah prác:

  1. Tepelná izolácia obvodového plášta,
  2. Oprava vstupného schodiska,
  3. Výmena garážových dverí.