Bytový dom, Opatovská 675/45, Trenčín

Pri obnove bol použitý zatepľovací systém WEBER – TERRANOVA.

Rozsah prác:

  1. Zateplenie obvodového plášťa,
  2. Zateplenie a hydroizolácia strechy,
  3. Rekonštrukcia vstupných brán,
  4. Zateplenie stropov v suteréne,
  5. Bleskozvod,
  6. výmena výťahu
  7. rekonštrukcia balkónov,
  8. okapový chodník.