Bytový dom Okružná č. 1429, Púchov

Pri obnove boli použité zateplovacie a hydroizolačné systémy

WEBER – TERRANOVA.

Rozsah prác:

  1. Hydroizolácia a tepelná izolácia strechy,
  2. Tepelná izolácia obvodového plášta,
  3. Komplexná rekonštrukcia balkónov,
  4. Unikátne 3D riešenie fasády,
  5. komplexná výmena bleskozvodov,
  6. Nový okapový chodník,
  7. Rekonštrukcia spoločných priestorov,
  8. Rekonštrukcia vchodov – nové ŽB vchody a keramická dlažba,
  9. Terénne úpravy.