Bytový dom Okružná č. 1426, Púchov

Pri obnove boli použité zateplovacie a hydroizolačné systémy

WEBER – TERRANOVA a Stomix

Rozsah prác:

 1. Hydroizolácia a tepelná izolácia strechy,
 2. Tepelná izolácia obvodového plášta,
 3. Tepelná izolácia pivničných stropov,
 4. Komplexná rekonštrukcia balkónov,
 5. Unikátne 3D riešenie fasády,
 6. komplexná výmena bleskozvodov,
 7. Nový okapový chodník,
 8. Nové prestrešenie hlavného vstupu a vstupu do kočikárne,
 9. Rekonštrukcia spoločných priestorov,
 10. Rekonštrukcia odtoku dažďovej vody,
 11. Terénne úpravy.