Malacky,Ľ.Fulu 2,4,6

Rozsah prác:

-zateplenie obvodového plášťa,

-zateplenie strechy s prekládkou mobilného vysielača,

-zateplenie nebytových priestorov,

-výmena výťahov,

-rekonštrukcia balkónov,

-okapový chodník,

-výmena zvislých a ležatých rozvodov,

-obnova elektroinštalácie vrátane elektrického vrátnika,

-nový bleskozvod.