Výrobné a skladové haly Continental Púchov

ETAILY

Strojové omietky – haly Continental Púchov. Dátum realizácie: 2014.