Rozkvet 2003, Považská Bystrica

Obnova bytového domu Rozkvet 2003 v Považskej Bystrici. Bytový dom bol financovaný zo zdrojov ŠFRB.

Rozsah prác:
– zateplenie fasády
– zateplenie strechy a strojovní výťahov
– obnova balkónov
– úprava spoločných priestorov
– bleskozvod
– okapový chodník