Púchov,1.Mája

Stavba v realizácii

Rozsah prác:

1.-zateplenie obvodového plášťa,

2.-zateplenie strechy,

3.-rekonštrukcia balkónov,

4.-zateplenie stropov pivníc

5.-výmena výťahov