Púchov, Pribinova 1172

Bytový dom Pribinova 1172 v Púchove.

 

Súčasťou realizácie bolo:

– zateplenie fasády
– obnova a zasklenie lodžií
– výmena ležatých a stúpacích rozvodov vody a plynu
– bleskozvod
– okapový chodník