Púchov, Okružná 1422

Bytový dom v Púchove na Ul. Okružná 1422. Financovanie bolo zabezpečené cez ŠFRB. Použitý bol zatepľovací systém WEBER – TERRANOVA.

Práce, ktoré sme realizovali na bytovom dome Okružná 1422:

– zateplenie fasády a stropu suterénu
– sanácia lodžií a zasklenie lodžií
– výmena okien a dverí
– úprava spoločných priestorov
– rekonštrukcia schodiska
– okapový chodník
– bleskozvod
– prekládka a výmena RIS skríň