Púchov, Mojmírova 1162

Obnova bytového domu na Ulici Mojmírova 1162 v Púchove. Obnova bola financovaná zo ŠFRB.

Pri realizácií bytového domu sme vykonali stavebné úpravy:

– zateplenie fasády
– zateplenie strechy a strojovní výťahov
– obnova balkónov
– úprava spoločných priestorov
– bleskozvod
– výmena stúpacích a ležatých rozvodov vody a plynu
– okapový chodník
– úprava vstupného schodiska