Púchov, 1. Mája 877

Bytový dom na ulici 1. Mája 877 v Púchove.

 

Súčasťou realizácie bolo:

– zateplenie obvodového plášťa
– obnova lodžií
– výmena ležatých a stúpacích rozvodov vody a plynu
– bleskozvod