Lánska 1741, Považská Bystrica

Bytový dom Lánska 1741 v Považskej Bystrici.