Bytový dom, Zubák 191, Zubák

Pri obnove bol použitý zatepľovací systém STACHEMA.

Rozsah prác:

  1. Zateplenie obvodového plášťa,
  2. Okapový chodník,
  3. Bleskozvod.