Bytový dom, ul. Svätoplukova 1467, Púchov:

Pri obnove bol použitý zatepľovací systém STOMIX.

Rozsah prác: 

1.Zateplenie obvodového plášťa,

2.Výmena vonkajších výplní otvorov,

3.Sanácia lodžií,

4.Zateplenie stropov v suteréne,

5.Oprava okapového chodníka,

6.Výmena spoločný rozvodov, plyn, voda, kanalizácia.