Bytový dom, ul. Hviezdoslavova 1261, Nové Mesto nad Váhom

Pri obnove bol použitý zatepľovací systém STOMIX.

Rozsah prác:

  1. Zateplenie obvodového plášťa,
  2. Zateplenie strešného plášťa,
  3. Výmena okien,
  4. Rekonštrukcia balkónov,
  5. Bleskozvod.