Bytový dom, Rastislavova 1166, Púchov

Pri obnove bol použitý zatepľovací systém WEBER – TERRANOVA.

Rozsah prác:

 

  1. Zateplenie fasády,
  2. Zateplenie stropov v suteréne,
  3. Obnova balkónov.