Bytový dom, Komenského 1643, Púchov

Pri obnove bol použitý zatepľovací systém

WEBER – TERRANOVA.

Rozsah prác:

 

  1. Zateplenie obvodového plášťa,
  2. Zateplenie stropov v suteréne,
  3. Sanácia lodžií,
  4. Oprava vstupného schodiska,
  5. Oprava okapového chodníka,
  6. Výmena lodžiových stien,
  7. Výmena vonkajších výplní otvorov,
  8. Zasklenie balkónov,
  9. Bleskozvod.