Bytový dom, Horovce 104, Horovce

Pri obnove bol použitý zatepľovací systém WEBER – TERRANOVA

Rozsah prác:

  1. Zateplenie obvodového plášťa,
  2. Oprava vstupného schodiska.